Preču piegāde

Mājai un dārzam” veikals piedāvā klientiem preču piegādi līdz norādītai adresei. Par transporta līdzekļa izcenojumiem vienojas veikalā uz vietas pēc noteikta cenrāža. Transporta pakalpojumu izmaksas skatīt šeit.