KĀ PAREIZI ŠĶIROT ATKRITUMUS

Aprīlis ir dēvējams par spodrības mēnesi

 

Tā kā aprīlis tiek dēvēts par spodrības mēnesi, apskatīsim tēmu, kas cieši saistīta ar spodrību, kārtību un tīrības ieviešanu. Atkritumu savākšana un šķirošana.

 

Atkritumu šķirošana ir pārstrādājamu materiālu atdalīšana no tiem atkritumiem, kas vairs nav izmantojami un tiek nogādāti atkritumu poligonā apglabāšanai. Šķirojot atkritumus mēs saglabājam tīru vidi un saudzējam dabas dotos resursus.

 

Kā pareizi šķirot atkritumus?

Atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei.

 

-Iepakojums (plastmasa, stikls, papīrs/kartons);

-Metāls;

-Baterijas;

-Elektroiekārtas;

-Videi kaitīgie atkritumi;

-Medicīnas atkritumi;

-Bioloģiski noārdāmie atkritumi;

-Atkārtoti izmantojamas lietas;

-Lielgabarīta atkritumi un celtniecības atkritumi;

-Sadzīves atkritumi, kas nav piemēroti otrreizējai pārstrādei.

Plastmasas iepakojuma atkritumi

                                                                                

Plastmasas iepakojumam paredzētajos šķirošanas konteineros drīkst izmest tukšas PET pudeles, trauciņus, kastītes, plēves, maisiņus, šampūna un citas cietās plastmasas pudeles.

 

Pirms izmešanas plastmasas iepakojumus saplacini, lai tas aizņem mazāk vietas un konteiners nepiepildās tik ātri. Tāpat iepakojumu atbrīvo no ēdienu un dzērienu paliekām - nepieciešamības gadījumā mazliet paskalo.

 

Pārstrādei neder: netīri plastmasas izstrādājumi, eļļas pudeles, jogurta, krējuma vai margarīna trauciņi, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmeti.

 

Kur nodot: jebkurā dalītās vākšanas konteinerā plastmasas atkritumiem (parasti dzeltenā krāsā) vai speciāli ierīkotā EKO laukumā.

 

 

 

 

Metāla atkritumi

Otrreizējai pārstrādei var nodot visa veida metāla izstrādājumus t.sk.dzērienu skārda bundžas un konservu kārbas.

 

Izmest drīkst tīras metāla un skārda bundžas un kārbas bez pārtikas produktu atliekām. Pirms izmešanas metāla iepakojumu saplacini, lai tas aizņemtu mazāk vietas un konteiners nepiepildītos tik ātri.

 

Pārstrādei neder: taukaini, netīri metāla iepakojumi.

 

Kur nodot: jebkurā EKO laukumā vai specializētos metāllūžņu uzpirkšanas punktos, saņemot pretī attiecīgu samaksu.

 

 

Papīra un kartona atkritumi

                                                                               

Papīra un kartona šķirošanas konteinerā drīkst mest visa veida papīra iepakojumu, kartona kastes, olu bretes, avīzes, žurnālus, grāmatas, brošūras, katalogus un citus reklāmas materiālus, kas nav laminēti.

 

Pirms izmešanas kartona kastes, dzērienu iepakojumus utt. atbrīvo no piemaisījumiem un saplacini.

 

Pārstrādei neder: slapji vai netīri papīri un kartoni, kas satur pārtikas piejaukumus, laminēti papīra izstrādājumi.

 

Kur nodot: jebkurā dalītās vākšanas konteinerā papīra atkritumiem (parasti zilā krāsā) vai speciāli ierīkotā EKO laukumā.

 

 

Stikla šķirošana

                                                                                

 

Otrreizējai pārstrādei var nodot tīras dažādas formas un krāsu stikla burkas un burciņas. Pudeles bez pārtikas produktu atliekām.

 

Stikla pudeles un burkas var būt ar etiķetēm un alumīnija foliju, jo otrreizējās pārstrādes procesā tās tiks atdalītas.

 

Pārstrādei neder: porcelāna un stikla trauki, spoguļi, logu stikli, spuldzes, māla pudeles un trauki.

 

Kur nodot: jebkurā dalītās vākšanas konteinerā stikla atkritumiem (parasti zaļā krāsā).

Izlietotās baterijas un akumulatori

Visa veida baterijas un akumulatori no dažādām elektroiekārtām ir jāšķiro atsevišķi no citiem atkritumiem.

 

Vāc atsevišķi no citiem atkritumiem, sargājot no mitruma iedarbības.

 

Otrreizējai pārstrādei der: jebkuras baterijas un akumulatori, arī tādas baterijas, kas ir „iztecējušas”.

 

Kur nodot: nolietotās baterijas un akumulatori ir nododami jebkurā specializētajā bateriju vākšanas konteinerā, kas izvietoti bateriju tirdzniecības vietās - veikalos, degvielas uzpildes stacijās, kā arī izglītības iestādēs, valsts iestādēs un birojos. Lielāku daudzumu bateriju var nogādāt šķirošanas laukumos. Automašīnu akumulatori ir jānogādā videi kaitīgo preču pieņemšanas punktos vai atkritumu šķirošanas laukumos.

 

Nolietotas elektroiekārtas

Jebkādas (lielas vai mazas) elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas ir darbināmas ar strāvas avotu.

 

Otrreizējai pārstrādei sagatavo, atvienojot no strāvas. Pirms nodošanas pārstrādei nedrīkst pašrocīgi izjaukt. Ja iekšā atrodas baterijas, tās izņem un nodod pārstrādei atsevišķi.

 

Otrreizējai pārstrādei der: jebkāda veida elektroiekārtas.

 

Kur nodot: jebkurā EKO laukumā. Izmantojiet izdevību sazināties ar nolietotu elektroiekārtu savākšanas uzņēmumiem, kas bez maksas izvedīs nolietotu elektroiekārtu no Jūsu dzīvesvietas. Ja iegādājaties jaunu elektroiekārtu, pārdevējam atbilstoši likuma prasībām ir bez maksas jāpieņem no Jums tāda paša veida nolietotā elektroiekārta un jānodrošina tās utilizācija.

 

Videi kaitīgi atkritumi

Nolietotas tehniskās eļļas, eļļas filtri, nolietotas auto riepas.

 

Vāc specializētos konteineros, ko nodrošina videi kaitīgu preču apsaimniekotājs uz līguma pamata. Riepas vāc bez kādiem speciāliem noteikumiem.

 

Otrreizējai pārstrādei der: videi kaitīgi atkritumi bez piemaisījumiem.

 

Kur nodot: speciāli ierīkotā EKO laukumā vai videi kaitīgu preču pieņemšanas vietās. No privātpersonām bez maksas tiek pieņemtas līdz 4 auto riepām. Ja vēlas nodot vairāk nekā 4 riepas, tad tas ir maksas pakalpojums.

 

Medicīnas atkritumi

Visa veida medikamenti, kam beidzies derīguma termiņš.

 

Vāc atsevišķā maisiņā. Raugās, lai pudelītes būtu cieši noslēgtas un visas asās daļas droši nosegtas, lai nesavainotu cilvēkus.

 

Utilizācijai der: jebkādi medikamenti, kam beidzies derīguma termiņš, vai kuri vairs netiks lietoti.

 

Nedrīkst: noskalot medikamentus kanalizācijas sistēmā, kā arī atdāvināt neizmantotos medikamentus citām personām.

 

Kur nodot: jebkurā bīstamo atkritumu pieņemšanas punktā vai tuvējā aptiekā.

 

Bioloģiski noārdāmie atkritumi

Jebkuri dabīgas izcelsmes atkritumi – augļu un dārzeņu pārpalikumi, olu čaumalas, biopolimēru iepakojums, arī slapji papīra atkritumi.

 

Vāc atsevišķā traukā, sagatavojot kompostēšanai.

 

Kompostēšanai neder: piena produktu un gaļas izstrādājumu pārpalikumi, kas sadalīšanās procesā izdalīs nepatīkamu smaku un veicinās baktēriju vairošanos.

 

Kur nodot: kompostējiet piemājas dārzā, izveidojot komposta kaudzi vai komposta kasti.

 

Tekstilatkritumi

Apģērbs, apavi, tekstilizstrādājumi u.c. lietas, ko var lietot atkārtoti.

 

Vāc atsevišķā maisiņā.

 

Kur nodot: speciālajos konteineros tekstilizstrādājumiem, ziedojiet labdarībai un labdarības kastēs
pie tirdzniecības centriem, Sarkanajam Krustam vai bērnu namiem, pansionātiem, kā arī varat nodot

atsevišķos apģērbu veikalos, pretī saņemot atlaižu kuponus. Vecās sedziņas un nonēsāts apģērbs noderēs dzīvnieku patversmēm.

 

Izdegušas spuldzes

Visas izdegušās spuldzes, kas satur dzīvsudrabu un kaitīgās gāzes, piemēram, energoefektīvās un dienasgaismas spuldzes.

 

Sadzīves atkritumos var izmest: kvēlspuldzes, halogēnspuldzes un LED spuldzes, jo nesatur bīstamās vielas un gāzes.

 

Kur nodot: videi kaitīgo atkritumu pieņemšanas punktos, speciālajās savākšanas kastēs, kas izvietotas lielākās spuldžu tirdzniecības vietās.

 

Lielgabarīta atkritumi un celtniecības atkritumi

Vecās salūzušās mīkstās un korpusa mēbeles, jebkādi remontdarbu atkritumi.

 

Kur nodot: Jums ir jāsazinās ar atkritumu apsaimniekotāju, ar lūgumu nodrošināt Jums speciālu savākšanas konteineru šiem atkritumiem. Tas ir maksas pakalpojums.

 

Sadzīves atkritumi, kas nav piemēroti otrreizējai pārstrādei

Viss pārējais, ko vairs nevar klasificēt pie kādām no otrreizējai pārstrādei piemērotām atkritumu grupām, ir sadzīves atkritumi. Tie metami parastajā atkritumu konteinerā nešķirotajiem atkritumiem – tie tiks noglabāti atkritumu poligonā un netiks pārstrādāti.